Wystąpił błąd podczas uwierzytelniania wpłaty.

Error ID: R21-DB-1009